Uputstvo za slanje komentara

Zahvaljujemo ti se na interesovanju za sadržaj portala StudentskiSvet.com.

Molimo te da pre slanja komentara pročitataš sledeća pravila komentarisanja na portalu StudentskiSvet.com

Redakcija portala StudentskiSvet.com poziva sve posetioce da uzmu aktivno učešće u uređivanju portala i uključe se slanjem komentara, predloga i iznošenjem mišljenja u vezi sa objavljenim sadržajem.

Komentari objavljeni na portalu StudentskiSvet.com su lični stavovi posetilaca i ne odražavaju stav redakcije portala i članova organizacije Studentski svet.

Nećemo objaviti komentare koji sadrže vređanje, nepristojan govor, uvrede na rasnoj, nacionalnoj, polnoj i svakoj drugoj osnovi, pornografske sadržaje, internet adrese koje se ne tiču komentarisanog sadržaja, reklame i oglase.

Unapred vam se zahvaljujemo na svim komentarima u kojima nam skrećete pažnju na greške u našim tekstovima (gramatičke, tehničke, izbor fotografija i grafičkih materijala...), kao i sugestijama i komentarima koji se tiču uređivačke politike portala. Svi vaši predlozi će biti prosleđeni urednicima i razmotreni, a takve vrste primedbi i predloga nećemo objaviti na portalu.

Članove redakcije možete kontaktirati u putem Kontakt forme.

Sva polja je obavezno popuniti. Molimo vas da obratite pažnju na pravopis i gramatička pravila komentara koje šaljete i da izbegavate pisanje isključivo velikim slovima, pošto takve komentare nećemo moći da objavimo.

Pošto prema Zakonu o javnom informisanju redakcija portala StudentskiSvet.com odgovara za celokupan objavljeni sadržaj, uključujući i komentare posetilaca, zadržavamo pravo da izmenimo, skratimo ili ne objavimo komentar.

Redakcija portala StudentskiSvet.com