Anketa

Misao trena

Sve ono što je lepo, a bilo to što mu drago, lepo je samo po sebi i svojom lepotom završava u sebi a i tim se ne hvali.
Marko Aurelije

Top 5

« »

Magazin

FonKom
FONKOM
Jove Ilića 154, Beograd
Telefon: 011/3950 873
e-pošta:
Sajt:

Prvi broj obnovljenog časopisa FonKom izašao je maja 2006. godine. FonKom se bavi pre svega studentskim pitanjima kako na Fakultetu organizacionih nauka tako i na drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu.

Teme koje obrađuje časopis su podeljene u četiri rubrike: fakultet, menadžment, IT i miks. Redakcija se trudi da svakim brojem čitaocima pruži najnovije i najkvalitetnije informacije iz tema koje pokriva.

Časopis FonKom je projekat Studentske unije fakulteta organizacionih nauka. Celokupan tiraž od 1000 primeraka, deli se besplatno studentima FON-a i na srodnim fakultetima Univerziteta u Beogradu.

Časopis FonKom je prilagođen potrebama svoje glavne čitalačke publike - studentima. Kvalitetnim autorskim tekstovima koji izražavaju iskustva i stavove članova redakcije čitaocima se pruža slika o aktuelnim pitanjima i dešavanjima.

Sadržaj časopisa je podeljen na četiri celine:

Fakultet - obrađuje sva pitanja vezana kako za Fakultet organizaconih nauka tako i za srodne fakultete, pružajući studentima uvid u aktuelna dešavanja.

Menadžment - obrađuje teme iz oblasti marketinga i ekonomije pre svega sa posebnim akcentom na iskustva studenata.

IT
- obrađuje teme vezane za IT sa aspekta studenata

Miks -
obrađuje pre svega teme vezane za kulturu i sport, ali ova rubrika pokriva i sve one događaje koji su studentima bitni, a nisu našli svoje mesto u prethodno navedenim rubrikama.
Creamy Life
Sport Beograd
Restorani Beograd