Fakulteti

Fakulte za državnu upravu i administraciju

Anketa


Warning: include(cache/vreme.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /nfs/c05/h03/mnt/82461/domains/studentskisvet.com/html/include/box-vreme.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'cache/vreme.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.3.29/share/pear:/home/82461/domains/studentskisvet.com/html') in /nfs/c05/h03/mnt/82461/domains/studentskisvet.com/html/include/box-vreme.php on line 2

Vreme

BG | NS | NI | KG
Danas Sutra Prekosutra

°C
°C

°C
°C

°C
°C

Misao trena

Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muhe a u koju se hvataju male.
Honore de Balzac

Top 5

« »
Info
Adresa: Bulevar umetnosti 29, 11070 Novi Beograd
Telefon: 011/2147 208 2145 464
Faks: 011/2147 208
www: http://www.megatrend-edu.net/
e-mail: infofdua@megatrend-edu.net

O Fakultetu:
Na fakultetu za državnu upravu i administraciju se obrazuju studenti za rad u oblastima koje se bave poslovanjem, menadžmentom i organizacijom javnog sektora na nacionalnom i nadnacionalnom nivou.
Po završetku Fakulteta, studenti mogu da rade kao pravnici - rukovodioci, analitičari i administrativni službenici u institucijama i organicijama javnog sektora.
Osnovne studije su četvorogodišnje i realizuju se kroz 4 usmerenja koja obuhvataju sve vidove administracije i uprave.
Dekan: doc. dr Željko Obradović
Osnovan: 2005.godine
Broj studenata: 60
Broj odseka/smerova: 4
Odseci/smerovi:
smer za državnu upravu
smer za poreze i carinu
smer za pravosudnu upravu
smer za administraciju
Nazivi zvanja:
diplomirani pravnik, specijalita za državnu upravu i administraciju (u rangu Bachelor of Art - BAs)
diplomirani pravnik - master, specijalista za državnu upravu ili poreze i carine ili administraciju (u rangu Master of  Arts - MAS)
doktor pravnih nauka, specijalita za državnu upravu i administraciju (u rangu Doctor of Philosophi - PHD)
Creamy Life
Sport Beograd
Restorani Beograd