Fakulteti

Fak. za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Anketa


Warning: include(cache/vreme.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /nfs/c05/h03/mnt/82461/domains/studentskisvet.com/html/include/box-vreme.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'cache/vreme.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.3.29/share/pear:/home/82461/domains/studentskisvet.com/html') in /nfs/c05/h03/mnt/82461/domains/studentskisvet.com/html/include/box-vreme.php on line 2

Vreme

BG | NS | NI | KG
Danas Sutra Prekosutra

°C
°C

°C
°C

°C
°C

Misao trena

Postoji srdačnost koja se poverava svima i svakome, ne računajući na zlobne podsmehe. Takvi su ljudi uvek ograničeni jer su spremni da sve najvrednije izvade iz srca i polože pred prvoga na koga naiđu.
Dostojevski

Top 5

« »
Info
Adresa: Visokog Stevana 2, 11000 Beograd
Telefon: 011/2183 036
Faks: 011/2183 081
www: http://www.fasper.bg.ac.yu/
e-mail: info@fasper.bg.ac.yu

O Fakultetu:
Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 24. aprila 1974. godine. Prethodno, nastava defektologije se odvijala u okviru Više defektološke škole, takođe smeštene u Visokog Stevana 2. Fakultet je 2005.godine uksladio ime sa savremeneom terminologijom u Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Dekan: prof. dr Dobrivoje Radovanović
Osnovan: 1974. godine
Broj studenata: 2150
Broj odseka/smerova: 6
Odseci/smerovi:
Osnovne studije – smerovi:
Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba,
Logopedija,
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju,
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima,
Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida,
Prevencija i tretman poremećaja ponašanja.
Ostalo:
Prodekani: prof. dr Dragan Rapaić, 
                       prof. dr Jasmina Kovačević
Creamy Life
Sport Beograd
Restorani Beograd