Fakulteti

Šumarski fakultet

Anketa


Warning: include(cache/vreme.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /nfs/c05/h03/mnt/82461/domains/studentskisvet.com/html/include/box-vreme.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'cache/vreme.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.3.29/share/pear:/home/82461/domains/studentskisvet.com/html') in /nfs/c05/h03/mnt/82461/domains/studentskisvet.com/html/include/box-vreme.php on line 2

Vreme

BG | NS | NI | KG
Danas Sutra Prekosutra

°C
°C

°C
°C

°C
°C

Misao trena

Polovina onoga što pišemo je štetna, a druga polovica beskorisna.
Henri Becque

Top 5

« »
Info
Adresa: Kneza Višeslava 1, 11000 Beograd
Telefon: 011/3553 122
Faks: 011/2545 485
www: http://www.sfb.bg.ac.yu/
e-mail: [email protected]

O Fakultetu:
Šumarski fakultet je osnovan 1919/1920. godine kao odsek Poljoprivrednog fakulteta od koga se razdvaja 5. februara 1949. godine.
U okviru kompleksa na 10 ha nalaze se i arboretum, staklenik i insektarijum. Fakultet ima i tri nastavne baze Beograd, Goč i Majdanpečka domena, kojima rukovodi Centar za nastavno-naučne objekte.
Dekan: prof. dr Ratko Kadović
Osnovan: 1919. godine
Broj studenata: 1680
Broj odseka/smerova: 4
Odseci/smerovi:
Smer šumarstva,
Smer za preradu drveta,
Smer za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu i
Smer za  ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.
Ostalo:
Prodekani:   prof. dr Milan Medarević
                      prof. dr Branko Glavonjić
                      prof. dr Jasminka Cvejić
Belgrade Street Style
Sport Beograd
Restorani Beograd