Fakulteti

Univerzitet u Kragujevcu

Anketa


Warning: include(cache/vreme.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /nfs/c05/h03/mnt/82461/domains/studentskisvet.com/html/include/box-vreme.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'cache/vreme.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.3.29/share/pear:/home/82461/domains/studentskisvet.com/html') in /nfs/c05/h03/mnt/82461/domains/studentskisvet.com/html/include/box-vreme.php on line 2

Vreme

BG | NS | NI | KG
Danas Sutra Prekosutra

°C
°C

°C
°C

°C
°C

Misao trena

Sve ono što je lepo, a bilo to što mu drago, lepo je samo po sebi i svojom lepotom završava u sebi a i tim se ne hvali.
Marko Aurelije

Top 5

« »
Info
Adresa: Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac
Telefon: 034/370270
Faks: 034/370168
www: http://www.uis.kg.ac.yu/
e-mail: unikg@kg.ac.yu

O Univerzitetu:
Iako je 1838.godine osnovan Licej (kasnije premešten u Beograd), Univerzitet u Kragujevcu se osniva tek 1976.godine.
Prvi fakulteti u Kragujevcu su bila odelenja beogradskog Mašinskog i Ekonomskog fakulteta koja kasnije prerastaju u samostalne fakultete. Početkom sedamdesetih godina u sastav Univerziteta ulaze i novoosnovani Pravni i Prirodno-matematički fakultet.

U sastavu Univerziteta se nalazi 11 fakulteta (od toga 6 u Kragujevcu) i 2 instituta.

Univerzitet je postavljen kao regionalni centar znanja, i kao takav je ušao u reformu nastave sa ciljem inoviranja programa i usklađivanja sa svetskim trendovima a sve uz poštovanje Bolonjske deklaracije i Zakona o visokom obrazovanju.

Pored obrazovnih institucija, u sastavu Univerzitata se nalaze i dva instituta, Institut za strna žita u Kragujevcu i Institut za voćarstvo u Čačku.
Osnovan: 1976.godine

Rektor: prof. dr Miloš I. Đuran

Broj studenata: 14.160

Broj fakulteta u sastavu: 11 (6+5)

Fakulteti u sastavu:
Mašinski fakultet Kragujevac
Ekonomski fakultet Kragujevac
Prirodno matematički fakultet Kragujevac
Pravni fakultet Kragujevac
Medicinski fakultet Kragujevac
Filološko umetnički fakultet Kragujevac

Tehnički fakultet Čačak
Agronomski fakultet Čačak
Mašinski fakultet Kraljevo
Učiteljski fakultet Užice
Pedagoški fakultet Jagodina

Ostalo:
U sastav Univerziteta u Kragujevcu ulaze i tri centra za naučno-istraživački rad:
Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta
UNIC - Univerzitetski Informacioni Centar
Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i naučna istraživanja
Centar za razvoj karijere Univerziteta u Kragujevcu
Creamy Life
Sport Beograd
Restorani Beograd